Cart 0
f2.jpg

NABI MUSA A.S FIRAUN YANG ZALIM

RM 13.90 RM 1,990.00

Nabi Musa A.S adalah seorang bayi yang dilahirkan dalam kalangan Bani Israel yang pada ketika itu dikuasai oleh Firaun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.

Setelah meningakat dewasa, Nabi Musa telah memperisterikan puteri Nabi Syuaib, iaitu Shafura. Sepanjang perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepadanya, ia telah diketemukan beberapa orang nabi, antaranya adalah bapa mertuanya Nabi Syuaib, Nabi Harun, dan Nabi Khindhir.